Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

21:03
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viahermina hermina
20:44
3542 11e7 390
bardzo.
Reposted fromoutcat outcat viastrangeee strangeee

June 24 2015

19:09
6252 3f3c 390
Reposted fromtanieceleny tanieceleny viainpassing inpassing
19:04
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
18:43
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viaBe-Loved Be-Loved

June 20 2015

15:19
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
15:16
I zno­wu będziemy na próżno cze­kali na cud, mar­no­wali czas, zużywa­li ser­ca i rozstaniemy się.
— Haruki Murakami
Reposted frommhsa mhsa viairmelin irmelin
15:14
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromglupiages glupiages viacytaty cytaty

June 19 2015

17:36
8748 0a33 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:33
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viakikkeer kikkeer
17:33
0029 ab0e 390
Reposted fromnapiechote napiechote viakikkeer kikkeer

June 17 2015

10:19
10:15
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 

June 15 2015

20:32

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viakikkeer kikkeer
20:27
1700 f606 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viakikkeer kikkeer
20:27
6112 be00 390
Reposted fromsugikinator sugikinator viakikkeer kikkeer

May 28 2015

16:30
9255 d2af 390
Reposted fromabsolem absolem viadreadlocks dreadlocks
16:30
7173 581e 390

albertalbinus:

She liked to go off on her own with one of her favorite books.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
16:30
4453 b08e 390
Reposted frompustemysli pustemysli viamentalstate mentalstate
16:26
Bo to takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromjust-breathe just-breathe viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...